Termeni și condiții

Site-ul bursadepaleti.ro aparține Europal Alpin S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Aleea Afinei, nr. 10, sc. B, ap. 28, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/227/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO 23131870.

Înainte de utilizarea serviciilor oferite te rugăm să lecturezi și să te familiarizezi cu Termeni și condițiile expuse în continuare:

Termeni și condițiile  de utilizare a site-ului bursadepaleti.ro

 1. Definiția  termenilor folosiți:

Site – pagina web bursadepaleti.ro

Vizitator = orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul bursadepaleti.ro fără a-și crea un cont pe site-ul bursadepaleti.ro

Utilizator = orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani sau juridică, care își creează un cont pe site-ul bursadepaleti.ro

Palet = ambalaj, omologat internațional, care asigura manipularea mai ușoara a mărfurilor cu ajutorul mijloacelor mecanice cu ocazia încărcării, descărcării sau depozitării acestora

Anunț = ofertă de vânzare a unor paleți înregistrată de un Utilizator pe site-ul bursadepaleti.ro

nzător = Utilizatorul înregistrat pe site-ul bursadepaleti.ro care oferă spre vânzare paleți

Cumpărător = Utilizatorul înregistrat pe site-ul burasadepaleti.ro care cumpără paleții oferiți spre vânzare pe site-ul bursadepaleti.ro

Licitație = vânzarea publică a unor paleți, care se adjudecă celui care a oferit prețul cel mai ridicat.

 2. Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului bursadepaleti.ro presupune acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului bursadepaleti.ro.

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului bursadepaleti.ro pot fi modificați în orice moment, fără o notificare prealabilă, modificările intrând în vigoare în termen de 48 de ore  din momentul publicării pe siteul bursadepaleți.ro, secțiunea Termeni și condiții.

 3. Descrierea serviciilor oferite

bursadepaleti.ro este un site de marketplace online unde utilizatorii pot publica anunțuri având ca obiect în mod exclusiv vânzarea de paleți.  

În perioada 01.10.2021– 01.03.2022 utilizatorii beneficiază de o ofertă promoțională constând în publicarea în mod gratuit a anunțurilor de vânzare pe bursadepaleti.ro în limita a 10 de anunțuri într-o lună calendaristică.

Un anunț de vânzare va rămâne publicat pe site-ul bursadepaleti.ro:

– în toată perioada ofertei promoționale, respectiv, în perioada 01.10.2021– 01.03.2022;

– începând cu data de 1.03.2022, numai utilizatorii care au achiziționat un abonament vor putea posta anunțuri de vânzare, iar anunțurile postate în perioada promoțională aparținând utilizatorilor care nu au optat pentru un abonament vor fi dezactivate la finalul perioadei promoționale.

Cu 45 de zile înainte de expirarea ofertei promoționale pe prima pagină a site-ului bursadepaleti.ro va fi publicat tipul și costul abonamentelor lunare/anuale aferente publicării în continuare a anunțurilor de vânzare pe site-ul bursadepaleti.ro, ulterior expirării ofertei promoționale, utilizatorii asumându-și obligația să ia cunoștință de tipul și costul abonamentelor lunare/anuale prin accesarea primei pagini a site-ului bursadepaleti.ro

Utilizatorii care doresc, ulterior expirării promoționale, să utilizeze în continuarea serviciile oferite de site-ul bursadepaleti.ro se obligă ca cel puțin cu 10 zile înainte de expirarea ofertei promoționale să trimită un email la adresa contact@bursadepaleti.ro în care să menționeze tipul de abonament pentru care optează.

Anunțurile utilizatorilor care nu au optat pentru un abonament ulterior expirării perioadei promoționale vor fi dezactivate la sfârșitul perioadei promoționale.

3.1. Înregistrarea unui cont de utilizator și publicarea unui anunț pe site-ul bursadepaleti.ro

Înregistrarea contului de Utilizator:

Pentru a putea vinde paleți pe bursadepaleti.ro este necesare să vă creați un cont pe bursadepaleti.ro

Înregistrarea unui cont pe site-ul bursadepaleti.ro presupune accesarea secțiunii ”Cont” și completarea tuturor rubricilor obligatorii din această secțiune.

Prin înregistrarea unui cont pe site-ul bursadepaleti.ro, utilizatorul declară și garantează că toate datele completate în formularul de înregistrare sunt reale și corecte.

Înregistrarea unui cont de utilizator pe site-ul bursadepaleti.ro trebuie realizată cu numele și prenumele real, în cazul persoanelor fizice, respectiv, denumirea reală, în cazul persoanelor juridice.

O persoană fizică sau juridică poate înregistra un singur cont de utilizator pe site-ul bursadepaleti.ro.

Utilizatorul este direct și deplin responsabil pentru toate prejudiciile, de orice natură, cauzate Europal Alpin S.R.L. și/sau terților prin furnizarea unor date incorecte, incomplete, nereale etc., cu ocazia înregistrării contului de utilizator pe bursadepaleti.ro.

Europal Alpin S.R.L. nu poartă nicio răspundere pentru prejudiciile, de orice natură, cauzate de către un utilizator terților, prin prezentarea unor date incorecte, incomplete, nereale etc., cu ocazia înregistrării contului de utilizator pe bursadepaleti.ro

Europal Alpin S.R.L. își rezervă dreptul să dezactiveze, fără o notificare prealabilă, orice cont de utilizator care încalcă Termeni și condițiile de utilizare a site-ului bursadepaleti.ro. Dezactivarea contului de utilizator are drept consecință și dezactivarea tuturor anunțurilor asociate contului de utilizator dezactivat.

Publicarea unui anunț de vânzare

Adăugarea unui anunț de vânzare pe site-ul bursadepaleti.ro presupune deținerea unui cont de utilizator și completarea tuturor rubricilor din secțiunea ”Adaugă anunț”. Utilizatorul declară și garantează că toate datele completate în secțiunea ”Adaugă anunț” necesare publicării unui anunț de vânzare pe bursadepaleti.ro sunt reale și corecte.

Anunțul de vânzare trebuie să cuprindă un număr minim de informații, respectiv:

– datele de contact al vânzătorului;

– numărul de paleți propuși spre vânzare;

– tipul și starea fizică a paleților propuși spre vânzare;

– prețul solicitat (sunt interzise anunțurile de vânzare de tipul ”tept oferte”);

– prețul minim de pornire a licitației si durata acesteia, daca utilizatorul optează pentru această variantă de vânzare;

– dacă paleții propuși spre vânzare sunt disponibili imediat sau la un termen viitor.

Utilizatorul poate realiza și o descriere suplimentară a paleților vânduți în limita a 500 de caractere.

Utilizatorul este direct și deplin responsabile pentru toate prejudiciile, de orice natură, cauzate Europal Alpin S.R.L. și/sau terților prin furnizarea unor date, incluzând fără limitare, incorecte, nereale, denaturate etc cu ocazia publicării unui anunț de vânzare pe bursadepaleti.ro.

Europal Alpin S.R.L. nu poartă nicio răspundere pentru prejudiciile, de orice natură, cauzate terților prin publicarea de către un Utilizator a unui anunt ce contine, incluzând fără limitare, date incorecte, nereale, denaturate etc.

Dacă anunțul de vânzare este însoțit de fotografii, acestea trebuie să fie ale paleților propuși spre vânzare, fiind interzisă postarea unor fotografii ale unor produse ce nu formează obiectul anunțului de vânzare.

Utilizatorul declară și garantează că postarea fotografiilor ce însoțesc anunțul de vânzare publicat pe bursadepaleti.ro respectă întrutotul legislația drepturilor de autor.

Utilizatorul este direct și deplin responsabil pentru toate prejudiciile, de orice natură, cauzate Europal Alpin S.R.L. și/sau terților prin postarea unor fotografii ce încalcă legislația drepturilor de autor.

Utilizatorul declară și garantează că deține toate autorizațiile, avizele, licențele necesare comercializării paleților.

Europal Alpin S.R.L. nu poartă nicio răspundere pentru prejudiciile, de orice natură, cauzate terților ca urmare a lipsei autorizațiilor, avizelor, licențelor necesare comercializării paleților.

Scrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri trebuie să respecte următoarele reguli:

– să se refere strict la caracteristicile și/sau modul de utilizare al paleților;

– să fie utilizată în mod exclusiv limba română;

– să fie utilizat un limbaj corespunzător fiind interzisă utilizarea unor termeni sau expresii jignitoare;

– este interzisă referirea la alte produse și servicii ce nu se regăsesc pe site-ul bursadepaleti.ro;

– este interzisă referirea la alți agenți economici și/sau alte site-uri ce desfășoară același tip de activitate sau alte activități economice;

– este interzisă postarea de legături către alte site-uri;

Europal Alpin S.R.L. își rezervă dreptul de a șterge, fără o notificare prealabilă, comentariile, review-urile, întrebările sau răspunsurile care încalcă una sau mai multe din regulile mai sus enumerate.

Europal Alpin S.R.L. nu are nicio răspundere în ceea ce privește eventuale prejudicii cauzate terților de scrierea de către un utilizator sau un vizitator a unor review-uri, comentarii întrebări și răspunsuri.

Încălcarea oricăror prevederi din Termenii și condițiile de utilizare a site ului bursadepaleti.ro atrage, dupa caz, în funcție de gravitatea încălcării, suspendarea sau dezactivarea contului de utilizator.

Europal Alpin S.R.L. își rezervă dreptul, fără o notificare prealabila, să suspende sau să dezactiveze contul unui utilizator, care încalcă oricare dintre Termeni și condițiile de utilizare a site-ului bursadepaleti.ro.

În caz de suspendare a contului contravaloarea aferentă perioadei pentru care s-a dispus suspendarea nu se restituie. În caz de dezactivare a contului contravaloarea abonamentului aferentă perioadei ramase din abonament nu se restituie.

Europal Alpin S.R.L. nu are nicio răspundere legată de întreruperea și/sau apariția unor erori în funcționarea site-ului bursadepaleti.ro.

Prin utilizarea site-ului bursadepaleti.ro utilizatorii și vizitatorii acceptă că în funcționarea site-ului pot apărea întreruperi și/sau erori, cu privire la care Europal Apin S.R.L. este exonerată de orice formă de răspundere.

Europal Alpin S.R.L. nu are nicio răspundere în ceea ce privește inițierea și derularea tranzacțiilor dintre utilizatorii înregistrați pe site-ul bursadepaleti.ro.

Utilizatorii înregistrați pe site-ul bursadepaleti.ro și vizitatorii sunt direct și în mod exclusiv răspunzători în ceea ce privește modul de manifestare pe site-ul bursadepaleti.ro, respectiv, incluzând, fără limitare, conținutul și veridicitatea informațiilor postate pe site-ul bursadepaleti.ro, derularea tranzacțiilor, îndeplinirea obligațiilor asumate, mesajele, review-urile, întrebările și răspunsurile postate pe site-ul bursadepaleți.ro etc.

Bursa de paleti
Logo
Resetează parola
Shopping cart